Ihmisiä kesällä ulkona kuuntelemassa keskustelutilaisuutta Porin kaupungintalon pihalla SuomiAreenassa.

Katsaus Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaan vuonna 2022 

Kulttuurihyvinvointipoolin vuosi 2022 oli toiminnantäyteinen. Pooli jatkoi aktiivista vaikuttamistyötä, osallistui Artwell-hankeyhteistyöhön, järjesti tilaisuuksia ja avasi somekanavansa. Jäsenistöön otettiin ilolla vastaan neljä uutta jäsentä: SOSPED-säätiö, Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry,  Suomen Sinfoniaorkesterit ry sekä Suomen musiikkiterapiayhdistys ry. Vuoden lopussa poolilla oli 24 jäsentä ja neljä asiantuntijajäsentä. Kesäkuussa 2022 Kulttuurihyvinvointipoolin uutena puheenjohtajana aloitti kansanedustaja Marko Kilpi.

Toiminta vuonna 2022

Vaikuttaminen

Alkuvuodesta 2022 Kulttuurihyvinvointipooli toteutti aluevaalikampanjan sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Taikusydämen kanssa. Lisäksi pooli laati 10 vaaliteesiä kulttuurihyvinvoinnista hyvinvointialueiden valmistelijoille ja tuleville aluevaltuutetuille sekä lähetti hyvinvointialueiden aluevaltuutetuille sähköpostin kulttuurihyvinvoinnin huomioimisesta hyvinvointialueella.

Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmälle TAIKU3:lle helmikuussa aloite kulttuurihyvinvoinnin kokonaistilanteen selvittämisestä ja pysyvien rakenteiden luomisesta Suomessa. Poolin ohjausryhmän jäsenistöä tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ja lisäksi maaliskuussa lähetettiin kirje STM:n kansliapäällikölle kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämisestä sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaukseen. Tähän saatiin myös kansliapäällikön vastaus.

Maaliskuussa puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen teki kirjallisen kysymyksen hallitukselle kulttuurihyvinvoinnista osana hyvinvointitaloutta. Kysymykseen saatiin vastaus perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindéniltä saman kuukauden lopulla.

Elokuussa kulttuurihyvinvointipooli antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Lokakuussa poolin ohjausryhmän jäseniä tapasi ministeri Hanna Sarkkisen. Tapaamisen keskeisenä aiheena oli kulttuurihyvinvoinnin huomioiminen työterveyden ja työhyvinvoinnin tukena sekä työelämän kehittämishankkeissa.

Kulttuurihyvinvointipooli jätti lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi lokakuussa 2022 sekä lausunnon kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista marraskuussa 2022. 

Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajana kesäkuussa aloittanut kansanedustaja Marko Kilpi teki kirjallisen kysymyksen kotitalousvähennyksestä kotiin tuotavan kulttuuripalvelun hankkimisessa. Valtiovarainministeri Annika Saarikolta 3.10.2022 saatu vastaus kysymykseen oli kielteinen. Perusteena oli, että näiden palveluiden tuominen kotitalousvähennyksen piiriin sopisi huonosti yhteen vähennyksen alkuperäisen tavoitteen ja tarkoituksen kanssa, jossa kannustetaan kotitalouksia teettämään vähennyksen avulla ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne ovat aiemmin tehneet itse. 

Poolin järjestämät tapahtumat

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenkokouksia järjestettiin kaksi. Ensimmäinen jäsenkokous järjestettiin hybridinä Taiteen Sulattamolla Helsingin Malmilla maaliskuussa. Kokouksessa pohdittiin hallitusohjelmatavoitteita sekä kuultiin esittely valtioneuvoston rahoittamasta Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -selvityshankkeesta, jossa pooli on vuorovaikutuskumppanina. Hanke on Itä-Suomen yliopiston, Taideyliopiston ja Kulttuurihyvinvointipoolin yhteistyöhanke.

Toinen kokous järjestettiin Eduskunnan Kansalaisinfossa Helsingissä, keskiviikkona 16.11.2022. Kokous oli kaikille avoin ja teemana oli kulttuuri hyvinvointialueilla.

Heinäkuussa Kulttuurihyvinvointipooli järjesti osana vuoden 2022 SuomiAreenaa Kulttuurin merkitys yhteiskunnassa -keskustelutilaisuuden Porissa. Keskustelussa olivat mukana puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, kokemusasiantuntija Nova Liiho Kulttuuripaja Lumolta, intendetti Lisa Forss Laivaston soittokunnasta ja arviointipäällikkö Miikka Vuorinen Sosped Keskus Oy:stä. Keskustelun juonsi pääsihteeri Rosa Meriläinen Kulta ry:stä. Keskustelun jälkeen järjestettiin verkostoitumistilaisuus Kulttuuripaja LUMOlla.

Hankeyhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Taideyliopiston kanssa

Kulttuurihyvinvointipooli on mukana keväällä 2022 alkaneessa Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hankkeessa, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia ja arviointimenetelmiä, sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa.   

Kulttuurihyvinvointipooli toimii hankkeessa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatahona ja edistää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Kulttuurihyvinvointipoolille palkattiin hankkeeseen vuorovaikutussuunnittelija. Hankkeessa järjestettiin vuonna 2022 sidosryhmätyöpaja toukokuussa, johon kutsuttiin mukaan poolin jäsenet ja asiantuntijajäsenet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *