Kuva MTV3-studioilta, vasemmassa reunassa Anna-Mari Rosenlöf, Eveliina Lafghani, Raisa Omaheimo, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Juha Hurme.

Kulttuuri ja taide mielen hyvinvoinnin edistäjinä -paneelikeskustelu Suomi Areenassa 12.7.2021

Taide tuottaa mielenterveyttä, hyvinvointia!

Tutkimustieto kertoo, että taide ja kulttuuri tukevat merkittävästi yksilöllistä ja yhteisöllistä mielenterveyttä ja hyvinvointia. Erityisen tärkeää tämä on yksilöille, jotka tarvitsevat tukea elämässä, esimerkiksi mielenterveyden haasteisiin.

Kolmas sektori on tärkeä linkki sairaanhoidon ja erikoisairaanhoidon työn jatkajana erityisesti sosiaalisen kuntoutumisen myöhäisvaiheen osana. Taiteen ja kulttuurin keinot ovat hyviä ja tuloksellisia tapoja sitouttaa ihmisiä toimintaan.

Toimintaympäristön muutokset haastavat järjestökenttää. Sote- ja taidekentän yhdyspinnoilla toimivien järjestöjen rahoitus tulee useista eri lähteistä, eivätkä siiloutuneen rahoituskentän solmukohdat ole kenenkään vastuulla.
Mikä on taiteen ja kulttuurin hyödyntämisen tulevaisuus ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi? Kuinka kulttuuri saadaan osaksi rakenteita niin, että se olisi kaikkien saavutettavissa hyvinvoinnin edistämiseksi?

Vuoden 2021 Suomi Areenassa näistä teemoista keskustelivat Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme, Taikusydämen erityisasiantuntija sekä Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri Anna-Mari Rosenlöf ja Taiteen Sulattamo ry:n toiminnanjohtaja, poolin perustajajäsen Eveliina Lafghani. Moderaattorina keskustelussa toimi kirjailija Raisa Omaheimo.

Paneeli toteutettiin suorana lähetyksenä MTV-palvelussa maanantaina 12.7. klo 13:00-13:45. Keskustelun tallenne on katsottavissa tästä linkistä. Tallenteen kesto on n. 45 minuuttia.

Paneelin toteutti taide- ja mielenterveysjärjestö Taiteen Sulattamo ry.

Panelistien esittely

Merja Mäkisalo-Ropponen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Eduskunnassa hän toimii tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajana, tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä sekä perustuslakivaliokunnan varajäsenenä. Lisäksi Mäkisalo-Ropponen toimii Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajana. Merjan mottona on “Hyvä tulevaisuus rakennetaan tieteen, taiteen ja etiikan vuoropuheluna”

Juha Hurme on kirjailija ja teatteriohjaaja. Hänen tuotantoonsa kuuluu romaani Hullu sekä siitä Teatteri Telakalle tehty näyttämösovitus. Teokset perustuvat Hurmeen omiin kokemuksiin psykoosiin sairastumisesta ja Auroran sairaalan suljetusta osastosta.

Anna-Mari Rosenlöf työskentelee valtakunnallisessa kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteessä Taikusydämessä erityisasiantuntijana. Lisäksi hän kouluttaa kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa, sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan yhteisessä koulutusohjelmassa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Rosenlöf toimii myös pysyvänä asiantuntijana STM:n ja OKM:n Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmässä sekä valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin sihteerinä. Hänellä on lähes kymmenen vuoden kokemus taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvän toiminnan kehittämisestä Suomessa.

Eveliina Lafghani on taide- ja mielenterveysjärjestö Taiteen Sulattamo ry:n toiminnanjohtaja ja perustajajäsen. Taiteen Sulattamo on mielenterveysjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on tarjota mielenterveystoipujille sekä muille erityisryhmille positiivisia rooleja yhteiskunnassa taidetoiminnan ja osallisuuden kautta. Lafghani on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja ja mielenterveyshoitaja.

Paneelin moderaattori Raisa Omaheimo on helsinkiläinen kirjailija ja teatterintekijä, joka on työskennellyt sekä soveltavan taiteen että järjestötyön kentällä.

Kuva MTV3-studioilta lähetyksen jälkeen 12. heinäkuuta 2021, kuvassa vasemmassa reunassa Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri Anna-Mari Rosenlöf, perustajajäsen Eveliina Lafghani, tilaisuuden juontaja, kirjailija Raisa Omaheimo, Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja kirjailija, ohjaaja, taiteilija Juha Hurme.

Liikkuvia ja lattialla makaavia ihmisiä valkoisessa tilassa.

Luovuuden ja kehollisen ilmaisun keinoin voidaan tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yllä

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on vuodesta 2000 toiminut tanssi-liiketerapeuttien ammatillisena verkostona ja pyrkinyt tukemaan koulutuksen kehittämistä, luomaan tanssi-liiketerapialle toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa ja vahvistamaan tanssi-liiketerapian ammatillista asemaa. Suomen Tanssiterapiayhdistys ry järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa (mm. kerran vuodessa ilmestyvä Effortti-lehti). Yhdistys edistää tanssi-liiketerapian tieteellistä tutkimusta ja tiedottaa tutkimustuloksista sekä ammattikuntaan kuuluville, muille ammattilaisille että […]

Kuvassa näkyy taustalla pöytä, jolla on maalauksia ja piirustuksia. Kuva on himmeä ja utuinen. Lisäksi kuvassa näkyy kaksi liikkuvaa hamhmoa. Toisella on naamari kasvoillaan. Kuvan keskellä on teksti Taiteen Sulattamo ry.

Kulttuurihyvinvointi on Taiteen Sulattamon toiminnan ydin

Taiteen Sulattamo on mielenterveysjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä taiteellisten, kulttuuristen ja luovien toimintatapojen avulla. Sulattamo on olemassa tarjotakseen mielenterveystoipujille sekä muille erityisryhmille positiivisia rooleja yhteiskunnassa taidetoiminnan ja osallisuuden kautta.

Koristeellinen kuvituskuva, jossa on erilaisia graafisia muotoja sekä hehkulamppuja.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet: valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet kokoontuivat poolin ensimmäiseen jäsenkokoukseen verkon välityksellä maaliskuussa 2021. Paikalla oli edustajia kaikkiaan 13 jäsenorganisaatiosta. Kulttuurihyvinvointipooliin kuuluu tällä hetkellä 17 varsinaista jäsentä ja kolme asiantuntijajäsentä.