Marko Kilpi

Marko Kilpi on Kulttuurihyvinvointipoolin uusi puheenjohtaja

Valtakunnallinen Kulttuurihyvinvointipooli perustettiin toukokuussa 2020 vahvistamaan kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Poolin ensimmäisenä kutsuttuna puheenjohtajana toimi kansanedustaja (sd) Merja Mäkisalo-Ropponen. Kahden toimintavuoden aikana pooli on kasvanut seitsemän perustajatahon aloitteesta 22 jäsenen ja neljän asiantuntijajäsenen aktiiviseksi vaikuttajayhteisöksi. Kesäkuussa 2022 Kulttuurihyvinvointipoolin uutena puheenjohtajana aloittaa kansanedustaja Marko Kilpi.

Kulttuurihyvinvointipooli edistää Kilvelle tärkeitä asioita

Marko Kilpi on ensimmäisen kauden kokoomuksen kansanedustaja, kirjailija ja poliisi Kuopiosta. Hän on eduskunnan lakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan varsinainen jäsen sekä tulevaisuusvaliokunnan varajäsen. Kilpi on myös eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsen ja toimii eduskunnan ikäverkoston varapuheenjohtajana. Kilpi kuuluu myös taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seuran johtokuntaan.

Ennen kansanedustajan uraansa Kilpi on työskennellyt Itä-Suomen poliisilaitoksessa vanhempana konstaapelina hälytys- ja valvontaosastolla. Kirjailijana hän on julkaissut kymmenen romaania ja useita novelleja. Kilven kirjallinen tuotanto on huomioitu useilla palkinnoilla sekä palkintoehdokkuuksilla. Kilpi on työskennellyt myös YLEn kolumnistina sekä elokuva-alalla.

Kulttuuri ylläpitää ja vahvistaa henkistä resilienssiä. Tämä on äärimmäisen tärkeää varsinkin kriisiaikoina kokonaisturvallisuuden kannalta. Poliisin työssäni olen nähnyt mielenterveysongelmia hyvin läheltä. Kulttuuria ja taidetta tarvitaan osaksi näiden ongelmien ennaltaehkäisyä. Meillä on paljon tutkimus- ja kokemustietoa esimerkiksi erilaisten taidetyöpajojen positiivisista vaikutuksista muun muassa nuorten mielen hyvinvointiin, kun osallistumisen kynnys on riittävän matala, Kilpi sanoo ja jatkaa:

– Taide on sivistysvaltion peruskivi, joka opettaa meitä ymmärtämään maailmaa, erilaisuutta ja elämää. Ilman taidetta maailma olisi mustavalkoinen ja yksiulotteinen. Tästä syystä onkin kummallista, kuinka taide ja kulttuuri joutuvat jatkuvasti taistelemaan olemassaolonsa puolesta. Tämän asian muuttamiseksi haluan tehdä aktiivisesti työtä myös Kulttuurihyvinvointipoolissa.

Puheenjohtajuus on tuonut uusia näkemyksiä luovuuteen ja yhdessä oppimiseen

Puheenjohtajuuskautensa Kulttuurihyvinvointipoolissa päättävä Merja Mäkisalo-Ropponen jättää poolin kiitollisena mielenkiintoisesta yhteistyöstä. Hän korostaa hyviä kokemuksia eri ammattiryhmien yhteistyöstä ja mahdollisuuksien avaamisesta uudella tavalla ajatteluun luovasti: 

Nyt on korkea aika uudistaa toimintakulttuureja niin, että sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset voivat toimia yhdessä toinen toisiltaan oppien. Kulttuuria ja taidetta voidaan hyödyntää niin hoidossa, hoivassa, kuntoutuksessa kuin terapiassa. Kulttuurihyvinvointi on tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja siihen kannattaa panostaa. Hyvinvointitalousajattelussa keskeinen viesti on, että investoimalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen säästetään tulevaisuuden sote-menoja, sanoo Merja Mäkisalo-Ropponen.

Kulttuurihyvinvointipooli osallistuu SuomiAreenaan keskustelutilaisuudella Kulttuurin merkitys yhteiskunnassa 11. heinäkuuta Porissa. Keskustelussa ovat mukana Merja Mäkisalo-Ropponen, Nova Liiho Kulttuuripaja Lumolta, Lisa Forss Laivaston soittokunnasta ja Miikka Vuorinen Sosped Keskus Oy:stä. Keskustelun juontaa Rosa Meriläinen Kulta ry:stä.

Lisätietoja:

Marko Kilpi
Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja
marko.kilpi@eduskunta.fi

sekä

Anna-Mari Rosenlöf
Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri, erityisasiantuntija
anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi
p. 050 5985 257

Kuva kesäisestä keskustelutilaisuudesta Porista. Kuvassa tekstit: Olemme mukana SuomiAreena, MTV, Pori 11.-1

Kulttuurin merkitys yhteiskunnassa -keskustelutilaisuus SuomiAreenassa 11.7.

Kultuurihyvinvointipooli järjestää osana vuoden 2022 SuomiAreenaa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on kulttuurinen kestävyys eli mikä merkitys kulttuurilla on yhteiskunnassa – erityisesti vaikeina aikoina. Missä merkityksessä kulttuuri ja taide on yhteiskunnallisen ja yksilöllisen resilienssin vahvistajana? Kuinka taide auttaa yhteiskuntaa ja yksilöä toipumaan koronakriisin vaikutuksista, ja kuinka yhteiskunta auttaa taide-alaa toipumaan koronakriisin vaikutuksista? Juontajana toimii Kulttuuri- ja taidealan […]

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenistöä istuu pitkän pöydän ääressä osallistumassa jäsenkokoukseen

Kulttuurihyvinvointipooli 2020-2022: Katsaus kahteen ensimmäiseen toimintavuoteen

Kulttuurihyvinvointipooli perustettiin toukokuussa 2020 vahvistamaan kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kesäkuussa 2022 Kulttuurihyvinvointipoolin perustamisesta on kulunut vähän reilut kaksi vuotta. Tässä katsauksessa tarkastellaan, mitä ensimmäiset toimintavuodet ovat pitäneet sisällään ja mitä asiantuntevan ja omistautuneen jäsenistön ansiosta on saatu aikaan. Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenistö kasvaa kohisten Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenistö koostuu valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista. Kulttuurihyvinvointipoolin perustajajäsenet ovat Taikusydän / […]

Kuvituskuvassa eri taustaiset ihmishahmot soittavat, maalavat ja tanssivat kaupunkisiluetin edessä

Kulttuurihyvinvointipooli mukana ArtWell-tutkimushankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin

ArtWell-tutkimushankkeessa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin sekä laaditaan toimenpidesuosituksia menetelmien jatkokehitykseen Suomessa.  Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke (lyhyemmältä nimeltään ArtWell) on keväällä 2022 käynnistynyt tutkimushanke, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia ja arviointimenetelmiä, sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa. Kulttuurihyvinvointipoolin yhteystahona hankkeessa toimii Taiteen Sulattamo ry.   […]

Kaikki keinot käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden vähentämisessä

Kulttuurihyvinvointipooli kokoontui 23.3.2022 jäsenkokoukseen pohtimaan poolin hallitusohjelmatavoitteita ja kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuuskuvia vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyen. Laaja kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu tutkimus- ja kokemustieto tukee kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä terveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä (WHO, 2019). Hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden vähentäminen on investointi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä resurssien riittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. […]

Palapelin paloja.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kulttuurihyvinvoinnin integroimisesta osaksi hyvinvointitaloutta

-Olen hyvin iloinen, että myös kulttuurihyvinvointi ymmärretään nykyisin yhä keskeisimmin osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointipolitikkaa, sanoo valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja ja kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). -Aiheesta jättämääni kirjalliseen kysymykseni saaman vastauksen perusteella myös hallituksessa tunnistetaan kulttuurihyvinvoinnin tärkeys ja sen edistäminen. Tämä on oikein hyvä uutinen ja nyt tarvitaan asian haltuunottoa myös parhaillaan toimintaansa aloittavilla hyvinvointialueilla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.    […]

Merja Mäkisalo-Ropponen kuvattuna Eduskuntatalon edessä.

Merja Mäkisalo-Ropponen: Kulttuurihyvinvointi osaksi hyvinvointitaloutta ja -politiikkaa

– Hyvinvointitalousajattelu on hallituksen politiikan läpileikkaavia teemoja. Siinä ihmisen hyvinvointi nostetaan keskiöön, jota tukevat investoinnit esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Nyt näiden investointien rinnalle tulee nostaa myös panostukset kulttuurihyvinvointiin, sanoo kansanedustaja ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). -Tästä syystä olenkin jättänyt 16.3.2022 hallitukselle kirjallisen kysymyksen kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämisestä mukaan hyvinvointitalousajatteluun, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Meillä on kulttuurin ja […]

Pienen lapsen käsi ja aikuisen käsi koskettavat toisiaan.

Enemmän hyteä – vähemmän sotea: kulttuurista hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä hyvinvointialueiden asukkaille

Arvoisa hyvinvointialueen päättäjä, Laaja kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu tutkimustieto tukee kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä. (WHO 2019). Hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöitä vähentämällä turvataan resurssien riittävyys ja kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja. Kulttuuri- ja taidetoimintaan sekä luovaan toimintaan osallistuminen niin taiteen ja kulttuurin kokijana kuin tekijänä voi […]

Neljä sairaalaklovnia katsoo kohti kameraa.

Sairaalaklovnit ry- Sjukhusclowner rf: Pieni ILO on ISO asia – Liten GLÄDJE är en STOR sak

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon: luoda myönteistä potilaskokemusta, edistää sairaalaviihtyvyyttä ja tarjota psykososiaalista tukea. Sairaalaklovnit toimivat säännöllisesti kaikissa yliopistosairaaloissa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi vierailemme useissa keskussairaaloissa ja teemme kotikäyntejä.  Sairaalaklovnit ry […]

Mielenterveysbarometrin mukaan yli 95 % vastaajista pitää kulttuuria sopivana muotona mielenterveysongelmien selättämisessä.

Taide- ja kulttuurilähtöinen toiminta voimavaraksi sote-järjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön -webinaarin tallenne on katsottavissa

SOSTE ry, eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmä sekä Kulttuurihyvinvointipooli järjestivät 23.11.2021 yhteistyössä webinaarin, jossa esiteltiin taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksien hyödyntämistä terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä sote-järjestöjen näkökulmasta. Tilaisuuden tallenne löytyy nyt tekstitettynä SOSTE ry:n verkkosivuilta. Myös osa tilaisuuden diaesityksistä löytyy samalta verkkosivulta. Tilaisuuteen osallistui lähes 90 henkilöä etäyhteydellä. Katso tallenne. Kuvateksti: Webinaarissa kuultiin muun […]