JäseneksiKulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset yhteisöt ja toimijat, jotka edistävät toiminnassaan kulttuurihyvinvoinnin toteutumista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyväksyvät Kulttuurihyvinvointipoolin tarkoituksen ja yhteiset toimintatavat. Valtakunnalliset kattojärjestöt edustavat omia jäsenjärjestöjään.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Kulttuurihyvinvointipoolin kokous. Jäseneksi hyväksytään aktiivisia ja yhteistyöhön sitoutuvia valtakunnallisia toimijoita, jotka tukevat poolin tavoitteita ja osallistuvat säännöllisesti Kulttuurihyvinvointipoolin kokoontumisiin. Kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi hakevan toimijan tulee olla rekisteröity toimija Suomessa. Kulttuurihyvinvointipoolilla ei ole jäsenmaksua.

Jäsenhakemus

Jäsenhakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: info@kulttuurihyvinvointipooli.fi. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen: Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri, Taikusydän-yhteyspiste, Turun AMK, Linnankatu 54, 20100 Turku.

Poolin ohjausryhmä eli perustajäsenistä koostuva ryhmä käsittelee hakemuksen sekä valmistele jäsenesitykset poolin kokoukselle ja hylkää hakemukset, jotka eivät täytä jäsenkriteereitä. Uudet jäsenet hyväksytään poolin seuraavassa kokouksessa. Hakijataho saa tiedon jäseneksi hyväksymisestä kahden kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.


Jäsenhakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

 1. Hakijaorganisaation virallinen nimi
 2. Y-tunnus
 3. Perustamisvuosi
 4. Organisaatiomuoto
  – yhdistys
  – säätiö
  – yritys
  – osuuskunta
  – oppilaitos
  – muu, mikä?
 5. Organisaation toimiala
 6. Organisaation virallinen kieli  
 7. Postiosoite
 8. Verkkosivuston osoite
 9. Organisaation toiminnan tarkoitus lyhyesti
 10. Vapaamuotoinen kuvaus, miksi organisaatio hakee Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenyyttä
 11. Organisaation nimeämä edustaja ja hänen varajäsenensä poolissa sekä heidän yhteystietonsa
 12. Organisaation yhteyshenkilön yhteystiedot (jos eri kuin yllä)
 13. Jäsenhakemuksen liitteeksi tulee liittää toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Kulttuurihyvinvointipoolista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kulttuurihyvinvointipoolin sihteerille, joka tuo asian tiedoksi poolin puheenjohtajalle sekä seuraavaan poolin kokoukseen. Poolin kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsenen toimintatavat eivät ole Kulttuurihyvinvointipoolin toiminnan mukaisia tai jäsen on menettelyllään vahingoittanut Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaa.

Asiantuntijajäsenet:

Poolilla voi olla myös asiantuntijajäseniä, jotka kutsutaan toimikaudeksi kerrallaan. Asiantuntijajäseneksi kutsutaan organisaatioita, joiden toiminta liittyy kulttuurihyvinvointiin. Organisaatiota pyydetään nimeämään pooliin asiantuntijajäsen ja hänelle varajäsen. Ehdotuksen asiantuntijajäsenen kutsumisesta voi tehdä poolin ohjausryhmä tai poolin jäsen poolin kokouksessa. Asiantuntijajäsenet hyväksyy poolin kokous. 

Jäsentiedustelut: info@kulttuurihyvinvointipooli.fi.

Päivitetty 25.3.2021