Jäseneksi


Kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset yhteisöt ja toimijat, jotka edistävät toiminnassaan kulttuurihyvinvoinnin toteutumista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitoutuvat Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Jäseneksi hyväksytään aktiivisia ja yhteistyöhön sitoutuvia valtakunnallisia toimijoita, jotka osallistuvat säännöllisesti poolin kokoontumisiin ja toimintaan sekä tukevat toiminnallaan poolin tavoitteita. 

Kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi hakevan toimijan tulee olla rekisteröity toimija Suomessa. Jäsenyyttä eivät voi hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät tai paikalliset toimijat. Valtakunnalliset kattojärjestöt edustavat omia järjestöjään. Kulttuurihyvinvointipoolilla ei ole jäsenmaksua.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi haetaan jäsenhakemuksella. Jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä. Hakijataho saa tiedon jäsenyyden hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. 

Jäsenhakemus

Jäseneksi voi hakea lähettämällä hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: info@kulttuurihyvinvointipooli.fi

Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen: Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri, Taikusydän-yhteyspiste, Turun AMK, Linnankatu 54, 20100 Turku.

Jäsenhakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

 1. Hakijaorganisaation virallinen nimi
 2. Y-tunnus
 3. Perustamisvuosi
 4. Organisaatiomuoto
  – yhdistys
  – säätiö
  – yritys
  – osuuskunta
  – oppilaitos
  – muu, mikä?
 5. Organisaation toimiala
 6. Organisaation virallinen kieli  
 7. Postiosoite
 8. Verkkosivuston osoite
 9. Organisaation toiminnan tarkoitus lyhyesti 
 10. Vapaamuotoinen kuvaus, miksi organisaatio hakee kulttuurihyvinvointipoolin jäsenyyttä
 11. Organisaation nimeämä edustaja ja hänen varajäsenensä poolissa sekä heidän yhteystietonsa
 12. Organisaation yhteyshenkilön yhteystiedot (jos eri kuin yllä)

Jäsenhakemuksen liitteeksi tulee liittää hakijaorganisaation edellinen vahvistettu toimintakertomus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Kulttuurihyvinvointipoolista eroaminen tapahtuu kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella Kulttuurihyvinvointipoolin sihteerille, joka tuo eroilmoituksen tiedoksi poolin puheenjohtajalle sekä seuraavaan Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmän kokoukseen. 

Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen ei ole osoittanut aktiivisuutta poolin toiminnassa kolmeen vuoteen tai tukenut toiminnallaan poolin tavoitteita. Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä voi erottaa jäsenen myös, mikäli tämä on menettelyllään vahingoittanut Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaa.

Asiantuntijajäsenet

Kulttuurihyvinvointipoolilla voi olla poolin ohjausryhmän kutsumia asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäseneksi haluava toimija voi myös itse ehdottaa organisaatiotaan asiantuntijajäseneksi tai ehdotuksen asiantuntijajäseneksi voi tehdä poolin jäsen. Asiantuntijajäsenehdotukset toimitetaan poolin ohjausryhmälle. Asiantuntijajäseneksi ehdotettu toimija saa tiedon jäsenyyden hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden sisällä ehdotuksen saapumisesta. 

Asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua toimijoita, joiden toiminta liittyy kulttuurihyvinvointiin, mutta jotka eivät asemansa vuoksi voi toimia varsinaisina jäseninä tai eivät täytä kaikkia jäsenkriteereitä, mutta ovat merkittäviä toimijoita kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä. Asiantuntijajäsenet hyväksyy poolin ohjausryhmä. Asiantuntijajäseniä pyydetään nimeämään pooliin edustaja ja hänelle varajäsen. Asiantuntijajäseneksi ei hyväksytä yksittäisiä henkilöitä tai työryhmiä. 

Päivitetty 8.3.2023