Kuvituskuvassa eri taustaiset ihmishahmot soittavat, maalavat ja tanssivat kaupunkisiluetin edessä

Selvitys: Koettu hyvinvointi kulttuurihyvinvoinnin arvioinnin keskiöön

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointitutkimus on sekä kansallisesti, että kansainvälisesti tarkasteltuna vielä vähäistä ja pistemäistä. Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin selvityshankkeen tuloksista, jossa tarkasteltiin kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuustutkimuksen ja taloudellisen arvioinnin tilannetta sekä Suomessa että muualla. Selvitys osoitti, että taloudellisen arviointitoiminnan vahvistamiseksi tarvitaan lisää konkreettisia tekoja. Halutessaan Suomi voisi olla asiassa kansainvälisestikin edelläkävijä.

Kulttuurihyvinvointitoiminnalla tarkoitetaan taide- ja kulttuuriperusteista toimintaa tai palvelua, jonka tavoitteena on edistää yksilön tai yhteisöjen hyvinvointia. ArtWell-selvityshankkeessa tunnistettiin sidosryhmähaastatteluiden avulla kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisen arvioinnin mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa, sekä kartoitettiin kirjallisuuskatsauksella kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuustutkimuksen nykytilaa kansainvälisesti.

”Koettu hyvinvointi ja sen mittaaminen korostuivat aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa, joten pilotoimme koetun hyvinvoinnin mittareita sekä kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuuden että kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa hankkeen aikana. Saadut tulokset ovat lupaavia konkreettisten arviointimenetelmien jatkokehittämisen näkökulmasta”, toteaa professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Taloudellisen arvioinnin ja sen kehittämisen avulla kulttuurihyvinvointitoiminta voi kiinnittyä entistä kiinteämmäksi osaksi julkisia palveluja. Henkilökohtaisen taidesuhteen tukeminen ja mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan säännöllisesti ovat tärkeitä tekijöitä kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuuden kannalta. Laaja-alaisella vaikuttavuuden arvioinnilla voidaan myös vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

”Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen läpi ihmisen elinkaaren on tärkeää, joten vaikuttavuuden ja taloudellisuuden arviointikriteeristöjä ei tule käyttää kaiken kulttuuri- ja taidetoiminnan arviointiin vaan ainoastaan toimintaan, johon on lähtökohtaisesti asetettu mitattavissa olevia hyvinvointitavoitteita”, muistuttaa yliopistotutkija Kai Lehikoinen Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksesta.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: arviointimenetelmät ja toimenpide-suositukset niiden jatkokehitykseen Suomessa -selvityshanke on toteutettu osana Valtioneuvoston vuoden (2022) selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Loppuraportti: Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi – Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa

Policy Brief: Kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuus ja taloudellinen arviointi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *