Kuvassa näkyy taustalla pöytä, jolla on maalauksia ja piirustuksia. Kuva on himmeä ja utuinen. Lisäksi kuvassa näkyy kaksi liikkuvaa hamhmoa. Toisella on naamari kasvoillaan. Kuvan keskellä on teksti Taiteen Sulattamo ry.

Kulttuurihyvinvointi on Taiteen Sulattamon toiminnan ydin

Taiteen Sulattamo on mielenterveysjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä taiteellisten, kulttuuristen ja luovien toimintatapojen avulla. Sulattamo on olemassa tarjotakseen mielenterveystoipujille sekä muille erityisryhmille positiivisia rooleja yhteiskunnassa taidetoiminnan ja osallisuuden kautta.

Kulttuurihyvinvointipoolin perustaminen käynnistettiin Taiteen Sulattamon aloitteesta vuonna 2019. Yhdistyksessä oltiin pohdittu jo pitkään, kuinka kulttuurihyvinvointi voitaisiin tunnistaa entistä paremmin osaksi terveyden ja hyvinvoinnin rakenteita. Nykyään Sulattamolla on ilo olla osa Kulttuurihyvinvointipoolin asiantuntevaa jäsenistöä. Poolissa mukanaolo ja sitä kautta vaikuttaminen on ollut Taiteen Sulattamolle tärkeä väylä edistää yhdistykselle tärkeitä
asioita: kulttuurihyvinvointia, taiteen saavutettavuutta sekä mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämistä.

Mikä on Taiteen Sulattamo?

Taiteen Sulattamo ry tuottaa taiteen ammattilaisten kanssa taidetoimintaa, joka tukee mielenterveystoipujien mielen hyvinvointia ja toipumista. Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuunottamisen kautta. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Sulattamossa mielenterveystoipujat ovat antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä.

Taidetoimintaa mielenterveystoipujille ja syrjäytymisvaarassa oleville

Taiteen Sulattamon toiminnan ytimessä ovat luovat työpajat ja taidekurssit, sekä niissä syntyvät taiteelliset produktiot. Kurssien pääasiallisena kohderyhmänä ovat mielenterveystoipujat ja muut syrjäytymisvaarassa olevat erityisryhmät, joille taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen ja kulttuurin kokeminen jää helposti saavuttamattomiin mm. osallistumismaksujen takia. Taiteen Sulattamon ammattitaiteilijoiden ohjaamat kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Taiteen Sulattamon yhtenä kulmakivenä ovat tuotetut taideproduktiot. Kaikki taidetoiminta on tavoitteellista ja tähtää siihen, että tuotos esitetään yleisölle. Ilman taideproduktioita työpajaja- ja kurssitoiminta ei olisi motivoivaa, eikä yhtä vaikuttaviin tuloksiin päästäisi.

Sulattamo kehittää ja kouluttaa soveltavan taiteen saralla

Perustoimintansa lisäksi Taiteen Sulattamo toteuttaa valtakunnallisia kehittämishankkeita, joissa kehitetään uusia taidelähtöisiä menetelmiä sekä juurrutetaan toimintaa osaksi mielenterveystyön kenttää. Sulattamon Kaunis mieli -hankeessa (2018-2020) koulutettiin ensimmäisenä Suomessa kokemusasiantuntijoita, jotka käyttävät tarinankerrontansa tukena taiteen eri muotoja. Hanke saavutti merkittäviä tuloksia, joista tärkeimpänä on uudenlainen kokemusasiantuntijakoulutus. Kaunis mieli -hankkeen tiimoilta koulutetaan myös kokemusasiantuntijakouluttajia. Sulattamo tarjoaa koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittämään toimintaa edelleen.

Koulutuksen käyneen kokemusasiantuntijan voi myös tilata esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin osaksi opetusta, ammattilaisten koulutuksiin, seminaareihin tai tapahtumiin. Taiteen Sulattamon toisessa hankkeessa, Kulttuurin Versossa (2019-2021), kehitetään uudenlaista vertaistoimintamallia, jossa hyödynnetään niin ikään soveltavan taiteen keinoja. Hankkeessa kehitetään myös koulutusmallia, jolla koulutetaan soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia, jotka käyttävät toimintamenetelminään erilaisia taidemuotoja.

Suomesta kulttuurihyvinvoinnin kärkimaa

Taiteen Sulattamo haluaa olla omalta osaltaan tekemässä Suomesta kulttuurihyvinvoinnin kärkimaata edistämällä mielenterveyttä taiteellisten, kulttuuristen ja luovien toimintatapojen avulla. Sulattamon visiona on, että tulevaisuudessa saavutettavan taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet nähdään laajalti muuallakin kuin taide- ja kulttuurialan sisällä. Sulattamossa ollaan nähty, kuinka soveltavan taiteen menetelmillä ollaan päästy huikeisiin lopputuloksiin mielenterveystoipujien kanssa. Saavutettavalla taiteella ja kulttuurilla on valtava potentiaali mielenterveysongelmia ehkäisevänä ja mielenterveyttä edistävänä ja tukevana keinona. Kulttuurihyvinvointi tulisi saada entistä paremmin osaksi terveyden ja hyvinvoinnin rakenteita.

Yhteyshenkilö ja linkkejä Taiteen Sulattamo ry:n verkkosivuille ja sosiaaliseen
mediaan:
Eveliina Lafghani, toiminnanjohtaja, eveliina.lafghani@taiteensulattamo.fi
Taiteen Sulattamon verkkosivut
Taiteen Sulattamo Facebookissa
Taiteen Sulattamo Instagramissa
Taiteen Sulattamo Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *