Piirretty parrakas mies soittaa saksofonia kyykyssä kuvan vasemmassa reunassa. Oikeassa yläkulmassa on pyöreää kaiutinta muistuttava muoto. Kuvassa on turkoosi pohja sekä seuraavat tekstit: Check-list - mitä kaikkea pitäisi kunnassa olla? 1. Sitoutuminen - käsitelläänkö kunnan luottamuselimissä ja hallinnossa kulttuurin keskeisiä asiakirjoja, kuten lakia kuntien kulttuuritoiminnasta tai suostitusta taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parentamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa? 2. Linjaukset - onko kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä tavoitteita kirjattu esimerkiksi kunnan strategiaan ja kunnan laajaan hyvinvointikertomukseen? 3. Rerussit - onko kunnan talousarviossa erikseen määritelty tavoitteita ja resursseja eri väestöryhmille tarjottavista kulttuuripalveluista? 4. Periaatepäätökset - onko kunnassa otettu käyttöön taiteen prosenttiperiaate, laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma ja sovittu perusteista, joilla myönnetään tiloja kulttuuritoimintaan? 5. Seuranta - mitataanko ja arvioidaanko kunnassa kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja kuntalaisten tyytyväisyyttä saamiinsa kulttuuripalveluihin? Kuva: Kulta ry, Jutta Kivilompolo.

Kulttuuri on tärkeämpää

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen on yksi KULTA ry:n kolmesta vaikuttamistyön painopisteestä.

KULTA ry:n tavoite on saada kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjattua osaksi maakuntien ja kuntien strategioita sekä erilaisia suunnitelmia. Maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kulttuurin ja taiteen painoarvo kasvaa, kun ihmiset havahtuvat huomaamaan sen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan.

”Me KULTA ry:ssä uskomme lujasti jokaisen ihmisen kulttuurisiin oikeuksiin. Siksi on ollut hienoa Kulttuurihyvinvointipoolissa yhdessä edistää muun muassa ikääntyneiden kulttuurisia oikeuksia. Saimme niihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä hienosti mukaan ikäihmisten palveluiden laatusuosituksiin. Tästä toki kuuluu iso kiitos myös Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkostolle, joka on tehnyt hienoa työtä ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien edistämisessä”, kertoo KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

KULTA ry on myös yksi Kulttuurihyvinvointipoolin perustajajäsenistä.

”Kulttuurihyvinvointipoolissa näemme tärkeänä monialaisen yhteistyön, sillä yhteistyöllä nämä hommat hoidetaan! Haluamme toimia yhdessä mm. sote-järjestöjen kanssa, joilla on huikea osaaminen ja asiantuntemus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, Rosa Meriläinen jatkaa.

KULTA ry:n tavoitteena on parempi elämä yhä useammalle. Kulttuuri ja taide on ihmisyyden ytimessä: tulla nähdyksi ja kuulluksi, ymmärtää toista ja maailmaa, itseään. Maailma on parempi paikka, kun taide on sen ytimessä. Kulttuuri ja taide tukevat Suomen kukoistusta ja kestävää kehitystä vapauteen ja yhdenvertaisuuteen nojaavana pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana.

Sivistys luo hyvinvointia

Taidetta ja kulttuuria on oltava saatavilla ja saavutettavissa monipuolisesti ja kautta maan. Kulttuurin ja taiteen elinvoiman perustana ovat korkea sivistystaso, taiteellisen työn arvostus sekä kulttuurin ja taiteen kansainvälisesti korkea taso. Tavoitteena on, että Suomessa asuu ihmisiä, joilla on laaja sivistys, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää monenlaisia ilmaisumuotoja sekä valmiudet kriittiseen ajatteluun. Perustan sivistykselle luo laadukas taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret kohtaavat kulttuurin ja taiteen.

Kaikki suomalaiset on saatava liikuttumaan: kulttuurikasvatuksessa ja kulttuuriosallistumisen laajentamisessa kunnat ovat avainasemassa. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kunnat kilvoittelisivat kulttuuribudjetilla sekä kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksillä.

Lisätietoja:
Rosa Meriläinen,
pääsihteeri
rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi
KULTA ry:n verkkosivut
KULTA ry Facebookissa

Kuva: Viiden kohdan napakka tarkistuslista kunnille kertoo, mitä kuntien toiminnassa on hyvä ottaa huomioon kulttuuriin ja taiteeseen liittyen. Kuva: Jutta Kivilompolo, Kulta ry.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *