Erivärisiin hupullisiin viittoihin pukeutuneita lapsia istumassa ja seisomassa kelta-vihreän valaistun kangasmaisen lattialla olevan, hieman hohtavan elementin ympärillä. Lapsia näkyy kuvassa yhdeksän. Muutamat lapset heiluttavat käsiään. Kangasmainen pinta tuo mieleen veden, jossa on valkoisia kukkia.

Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä

Taide ja kulttuuri ovat kaikkien lasten ja nuorten oikeus. Laadukas ja saavutettava lastenkulttuuri ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyden tunteita. Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Itseilmaisu taiteen eri keinoin on merkityksellistä osallisuutta jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Lastenkulttuuri edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla turvallisia kokemisen ja tekemisen ympäristöjä. Niissä voi kohdata ravistelevia yllätyksiä, syventyä ja samaistua toisten näkökulmiin, huomata eroja ja löytää myös omia vahvuuksia. Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa lapselle tai nuorelle. Taidetoiminnan kautta avautuu moniaistisia keinoja näiden huomaamiseen ja tutkimiseen. Taidetoiminnalla on todettu myös olevan esimerkiksi lukutaitoa, matemaattisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyötaitoja sekä tunteiden hallintaa kehittäviä vaikutuksia. Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä.

Saavutettavan taideharrastamisen edistäminen on Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle keskeistä. Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää. Saavutettavuus pitää saada osaksi olemassa olevia rakenteita, sinne missä palveluja jo tarjotaan ja suunnitellaan. Viestiminen perheiden suuntaan vaatii edelleen työtä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on asiantuntija, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä. Liitto vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa ja toimii jäsentensä yhteistyöelimenä. Jäsenkeskuksia on 33. Liitto mahdollistaa ja koordinoi valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi kaikkialle Suomeen.

Jäsenkeskusten avoin perheille suunnattu lastenkulttuurityö, varhaiskasvatuksen ja koulun parissa tapahtuva toiminta sekä erilaiset projektit, työpajat ja näyttelyt kohtaavat lapsia ja nuoria moninaisissa ympäristöissä. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia. Liiton koordinoiman Taidetestaajat-toiminnan laadukkaat taide-elämykset tavoittavat lähes kaikki Suomen 8-luokkalaiset.

Lasten ja nuorten taidekokemukset lisäävät hyvinvointia. Liitto edistää saavutettavaa ja yhdenvertaista lastenkulttuuria ja taidekasvatusta kaikkialle Suomeen. Kulttuurihyvinvointipoolissa ovat mukana alan keskeiset toimijat, joiden kanssa yhdessä saavutamme enemmän.

Lisätietoja:
Aleksi Valta
Toiminnanjohtaja
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
+358 40 820 5425
aleksi.valta(at)lastenkulttuuri.fi
Some-kanavat: @lastenkulttuuri

Artikkelin kuva: Teemu Keskinen. Kuvauskohde: Lastenkulttuurikeskus Rullan Metsänpeitto-näyttely.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *