Maalauksessa kaksi ihmistä katsoo toisiaan kohti. Ihmisistä on kuvattu vain pään silhuetti sivuprofiilissa. Kuvassa on vihreän, keltaisen, sinisen ja valkoisen sävyjä ja voimakas tekstuuri.

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto kannustaa hyödyntämään taiteita hyvinvoinnin tukemisessa, hoidossa, kuntoutuksessa ja yhteiskunnassa laajemminkin

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry on vuodesta 1979 alkaen edistänyt kuvataidepsykoterapian tunnettavuutta, valvonut jäsentensä ammatillisia etuja sekä tukenut ja järjestänyt alan koulutusta. Liitto tekee yhteistyötä muiden taidepsykoterapia- ja taideterapia-alan järjestöjen kanssa kuvataidepsykoterapian aseman vahvistamiseksi ja vakiinnuttamiseksi niin terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Mitä kuvataidepsykoterapia on?

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä
sanallisesti että kuvallisesti erilaisten tarjolla olevien taidemateriaalien avulla. Luova, taiteellinen työskentely on asiakkaan kasvun ja kehityksen palveluksessa. Yleisesti ottaen psykoterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakykyä heikentävien oireiden lieventyminen ja sitä kautta elämänlaadun kohentuminen. Psykoterapia on tehokas psyykkisten häiriöiden hoitomuoto.

Kuvataidepsykoterapiassa kuvien tekeminen on vapaaehtoista, mutta taidemateriaalit ovat aina tarjolla. Niiden avulla asiakas voi kertoa, tutkia, muokata tai jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Kuvataidepsykoterapiassa voi esimerkiksi piirtää, maalata, muovailla ja muutoin muokata erilaisia materiaaleja tai vaikkapa rakentaa. Lasten terapiassa leikki ja sadut voivat olla osana yhteistä vuorovaikutusta. Materiaalien kanssa työskentely sekä valmiin työn katsominen herättää tunteita ja ajatuksia, joista voi keskustella yhdessä terapeutin kanssa.

Kaikki psykoterapiat perustuvat asiakkaan ja terapeutin yhteistoimintaan. Hyväksi ja luottamukselliseksi koettu yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on hoidon keskeinen elementti. Kuvataidepsykoterapiassa kuvallinen työskentely tuo tähän suhteeseen merkittävän lisän, sillä kuva syntyy terapiasuhteen suojissa.

Kuvataidepsykoterapia soveltuu niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin, joilla on eriasteisia psyykkisiä häiriöitä. Kuvataidepsykoterapiaan tulevan ei tarvitse osata piirtää tai maalata. Kuvataidepsykoterapiaa on mahdollista saada sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiana. Kelan kautta kuvataideterapiaa voi hakea kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit kustantavat kuvataidepsykoterapiaa eri-ikäisille asiakkaille. Terapiaan voi hakeutua myös itse maksavana asiakkaana.

Miksi nimenomaan kuvallisen, luovan työskentelyn ja psykoterapian yhdistäminen on tärkeää?

Kuvan tekeminen on monitasoinen psyykkinen tapahtuma, jossa mahdollistuu oman mielen havainnointi ja kommunikointi. Se on myös moniaistinen fyysinen tapahtuma, jossa sisäinen mielenmaailma ja ulkoinen todellisuus pyrkivät vuoropuheluun.

Tekemisen prosessin lisäksi kuvalla on myös itsenäinen, asiakkaan sisäistä maailmaa jäsentävä tehtävä. Kuva voi tavoittaa kokemuksia, jotka jostakin syystä ovat sanojen tavoittamattomissa. Se rakentaa siltaa tiedostamattoman ja tietoisen välille ja antaa mahdollisuuden käsitellä asioita symbolisessa muodossa. Näin potilas voi tulla vähitellen tietoisemmaksi omista kokemuksista, jotka voivat siten tulla selvemmin ilmaistuiksi ja omaan minään liitetyiksi.

Keitä me olemme?

Kuvataidepsykoterapeutin työn edellytyksenä on syvällinen perehtyminen taiteeseen ja sen tekemiseen yhdistettynä psykoterapeuttiseen tietämykseen ja valmiuteen. Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on ollut mukana kouluttamassa kuvataidepsykoterapeutteja 1970-luvulta asti yhdessä Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen, Suomen Mielenterveysseuran sekä nykyään myös Jyväskylän yliopiston kanssa. Koulutukset ovat perustuneet psykodynaamiseen viitekehykseen. Koulutuksen käyneille terveydenhuollon oikeusturvakeskus Valvira on myöntänyt vuodesta 1994 alkaen psykoterapeuttinimikkeen.

Miksi kulttuurihyvinvointi on meille tärkeä asia ja miksi olemme mukana Kulttuurihyvinvointipoolissa?

Kuten Kulttuurihyvinvointipoolin sivuilla todetaan, on kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Taiteen ja luovuuden yhdistäminen psykoterapeuttiseen työhön kasvattaa vaikuttavuutta entisestään.  

Kulttuurihyvinvointi koskettaa laajalti kaikkia. Vaikka kuvataidepsykoterapeuttinen työ koskettaakin pienempää joukkoa, katsomme että kulttuurihyvinvoinnista puhuttaessa taidepsykoterapioiden ja taideterapioiden alan ammattilaisten on tärkeää olla mukana keskustelussa. Heillä on vahva asiantuntemus luovan työskentelyn psyykkistä hyvinvointia parantavista vaikutuksista.

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto haluaa olla mukana Kulttuurihyvinvointipoolissa osallistuakseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sen puolesta, että taiteita hyödynnetään psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa, niin hoidossa, kuntoutuksessa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Lisätietoa:

Sanna Pikku-Pyhältö, kuvataidepsykoterapeutti ja psykologi
puheenjohtaja
Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry.
Facebook: Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto

One comment:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *