STESO ry – Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatot on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka jäsenet ovat pääsääntöisesti terveydenhuollon organisaatioita (sairaanhoitopiirejä, kuntayhtymiä ja terveyskeskuksia). Yhdistys koostuu 22 varsinaisesta jäsenorganisaatiosta sekä kolmesta kannattajajäsenestä. Yhdistys on jäsenenä kansainvälisissä Health Promoting Hospitals and Health Services – sekä Task Force Migration, Equity and Diversity (TF MED) -verkostoissa.

Yhdistys tukee toiminnallaan Suomen sairaaloita ja muita organisaatioita terveyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman sisällyttämisessä päivittäiseen toimintaan. Työ kohdentuu ympäristön, potilaiden, omaisten ja henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Kansainvälinen HPH-organisaatio on laatinut toiminnalle kansainväliset standardit, joita yhdistyksemme juurruttaa osaksi suomalaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kulttuuria.

Työn painopisteinä on aiempina vuosina ollut vahvasti tupakattomuuden sekä ravitsemusterveyden edistäminen mutta yhdistys haluaa edistää laaja-alaisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä terveydenhuollon kentässä. Yhdistyksen jäsenorganisaatiot ovat monimuotoisia ja kulttuurihyvinvointi on toiminnassa läsnä niin strategisella kuin toiminnan tasollakin. Useat organisaatiot ovat laatineet kulttuurihyvinvointisuunnitelmia sekä toteuttavat erilaisia osalistavan taiteen ohjelmia.

Kulttuurin hyvinvoinninvaikutuksista on vahva näyttö ja rakennettaessa uusia organisaatioita meillä on mahdollisuus myös organisaationa vaikuttaa kulttuurin asemaan tulevaisuudessa sote-organisaatioissa. Koemme, että jäsenyys Kulttuurihyvinvointipoolissa tukee tätä tavoitetta ja saamme hyviä ideoita ja oppia muilta toimijoilta.

Lisätietoja

Sihteeri Nina Peränen
nina.peranen(at)ksshp.fi
www.steso.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *