Valokuva ikääntyvästä parista kävelemässä puistossa.

Ikääntyneiden kulttuuriset oikeudet varmistettava laatusuosituksessa

Kulttuurihyvinvointipooli on 26.6.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden palvelujen laatusuosituksista.

– Ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta laatusuositusluonnos on askel taaksepäin, toteaa kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Kulttuuri toki mainitaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä seikkana, jolloin toimintakykyä ja hyvää elämää pitää yllä ikääntyneiden kyky nauttia kulttuurista mahdollisimman pitkään. Laatusuosituksessa kulttuuri nähdään kuitenkin ensisijaisesti ikäihmisen kulutustottumuksena, joka valitettavasti voi päättyä, kun toimintakyky heikkenee.

Laatusuositus ei tunnista ikääntyvän väestön kulttuurisia perusoikeuksia, joiden toteutuminen koko elämänkaaren ajan luo merkityksellistä ja mielekästä elämää sekä mahdollistaa oppimisen, osallisuuden ja koetun hyvinvoinnin lisääntymisen. Nämä oikeudet kiinnittyvät kaikkiin suosituksen keskeisiin sisältöihin. Kulttuurin ja taideosallistumisen keinoin edistetään ikääntyvän väestön toimintakykyä, toimijuutta ja osallisuutta niin hoidossa ja hoivassa kuin myös ennaltaehkäisevissä palveluissa. Vapaaehtoistoiminnassa kulttuuri- ja harrastustoiminta ovat keskeisessä roolissa hyvinvoinnin tukemisessa. Koronakriisin aikana etäosallistuminen ja kulttuuripalveluiden digitalisaatio on ottanut ison harppauksen eteenpäin.

Laatusuosituksessa ei oteta huomioon kunnissa jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä, joilla ikääntyneiden kulttuuriset oikeudet toteutuvat. Poikkihallinnollinen yhteistyö eri toimialojen ja kulttuurilaitosten, kansalaisopistojen, kirjastojen sekä sote- ja kulttuurijärjestöjen kanssa mahdollistavat kulttuurin aktiivisen kokemisen ja itse tekemisen ikääntyneille.

Vain koetulla kulttuurilla on hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Ne kuuluvat kaikille iäkkäille. On tärkeä muistaa, että ikäihmisten käytössä olevat palvelut, myös kulttuuripalvelut, huomioivat ikääntyneiden moninaisuuden ja vähemmistöryhmät yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Kulttuurihyvinvointipooli ehdottaa laatusuositukseen muutoksia. Suositukseen tulee lisätä mm. kirjaus henkilökohtaisen kulttuurisuunnitelman tekemisestä osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Suunnitelmaan kirjataan ikääntyneen kulttuuriseen toimintaan liittyviä toiveita, hänen kulttuurista taustaansa ja mieltymyksiä sekä mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Hyvänä käytäntönä lisättäväksi ehdotetaan mm. kulttuurikirjaamisen Suomen mallia RAI-järjestelmässä, joka on kehitetty yhdessä AILI-verkoston ja THL:n kanssa.

Valtakunnallinen Kulttuurihyvinvointipooli on perustettu tänä keväänä. Sen perustajajäsenet ovat Taikusydän-yhteyspiste / Turun AMK, Taiteen Sulattamo ry, FinFami Mielenterveysomaisten keskusliitto ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kukunori ry, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Koko lausunto on nähtävissä Lausuntopalvelussa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e8d9684a-5931-40fb-91d7-3608d673ff3e  sekä PDF-dokumenttina: 20200626_Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 _ lausuntokierros.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen, Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi

Pia Hytönen, Kulttuurihyvinvointipoolin varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, FinFami Mielenterveysomaisten keskusliitto ry, pia.hytonen@finfami.fi

Anna-Mari Rosenlöf, Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri, erityisasiantuntija, Taikusydän-yhteyspiste, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *