Neljä sairaalaklovnia katsoo kohti kameraa.

Sairaalaklovnit ry- Sjukhusclowner rf: Pieni ILO on ISO asia – Liten GLÄDJE är en STOR sak

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon: luoda myönteistä potilaskokemusta, edistää sairaalaviihtyvyyttä ja tarjota psykososiaalista tukea.

Sairaalaklovnit toimivat säännöllisesti kaikissa yliopistosairaaloissa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi vierailemme useissa keskussairaaloissa ja teemme kotikäyntejä.  Sairaalaklovnit ry on virallisesti kaksikielinen yhdistys. Klovnityötä tehdään säännöllisesti sekä suomeksi että ruotsiksi ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä. Suomalainen Sairaalaklovnitoiminta täyttää tänä vuonna 20 vuotta – toiminta käynnistyi vuonna 2002.

Sairaalaklovnit ry on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja toiminnastaan; mm. Lastenkulttuurin valtionpalkinnon vuonna 2015 sekä YLEn Kulttuurigaalan Kulttuurin hyvinvointi -palkinnon vuonna 2021. Sairaalaklovnit ry on Efhco:n (The European Federation of Healthcare Clown Organizations) laatusertifioitu jäsen, Soste:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenjärjestö sekä VaLa:n (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsen.

Sairaalaklovnitoiminnan pääkohderyhmää ovat sairaaloiden lastenosastoilla ja poliklinikoilla hoidossa tai vierailemassa olevat lapsipotilaat sekä heidän omaisensa. Sairaalaklovnitoiminta on jatkunut yliopistosairaaloiden osastoilla koronaepidemiasta huolimatta. Vuonna 2021 toteutui n. 1 500 klovnityöpäivää ja yli 65 000 kohtaamista. Yhteiskunnan on laissa kirjatun pykälän mukaisesti huolehdittava kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua kulttuuriin ja taiteeseen. Sairaalaklovnityö takaa taidelähtöiset kokemukset myös sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille, ja on siten edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Sairaalaklovnit ovat ammattitaiteilijoita, jotka yhdistys on kouluttanut toimimaan vaativassa sairaalaympäristössä.  Heitä koskevat samat hygienia-, turvallisuus-, ja vaitiolosäännöt kuin muutakin henkilökuntaa. Hoivatyön ammattilaiset ovat kouluttaneet artistejamme vuosien varrella esimerkiksi psykiatristen lasten kohtaamiseen, anestesiologiaan ja kivun lievitykseen. Vuonna 2020 toteuttamassamme laajassa yliopistosairaaloiden hoitohenkilökuntakyselyssä (424 vastaajaa) 93 % koki sairaalaklovnien vaikuttavan positiivisesti lapsen potilaskokemukseen.

Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitettiin klovnin läsnäolon vaikutusta tilanteessa, jossa lapsipotilaalle asetetaan laskimokanyyli. Tutkimustulokset osoittavat, että sairaalaklovnin läsnäolo toimenpiteessä vaikuttaa potilaan mielialaan positiivisesti, ja lievittää sekä potilaan että omaisen jännitystä (Karisalmi, N., Mäenpää, K., Kaipio, J. & Lahdenne, P. (2020) Measuring patient experiences in a Children’s hospital with a medical clowning intervention: a case-control study. BMC Health Serv Res 20, 360.) Lisääntynyt tutkimusyhteistyö ja sitä myötä tieteellinen näyttö sairaalaklovnityön vaikuttavuudesta edesauttaa sairaalaklovnityön uskottavuutta sekä työn kehittämistä ja työmenetelmien laajentamista uusille kohderyhmille. Vuoden 2022 aikana laajennamme toimintaamme ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin. 

Sairaalaklovnitoiminnalle on varsin pieni yhteiskunnallinen rahoitus tällä hetkellä ja suurin osa työstä siihen liittyvine kuluineen rahoitetaan yhdistyksen omalla varainhankinnalla (avustukset, yksityiset lahjoitukset, yrityssponsorit) sekä sairaaloiden omarahoitusosuuksilla eli lähinnä sairaaloiden saamilla Lastenklinikoiden Kummien potilasviihtyvyyteen osoitetuilla varoilla. Samaan aikaan sairaalaklovnityö on oma erityistä ammattitaitoa vaativa ammatti ja työsuhteet on järjestetty pääasiassa vakituisin työsuhtein (kokonaislaajuus noin 14 henkilötyövuotta) huomioiden klovneina toimivien henkilöiden jatkokoulutus- ja työhyvinvoinnin tarpeet sekä muut työnantajavelvoitteet. Rahoituksen hankkiminen on kuitenkin hyvin suhdanneriippuvaista ja vaikeasti ennakoitavaa. Tämän saman haasteen äärellä lienee moni muukin kulttuurihyvinvointialan toimija.

Sairaalaklovnit ry haluaa olla mukana edistämässä kulttuurihyvinvoinnin asemaa Suomessa ja luomassa vakiintuneita rahoitusmalleja kulttuurihyvinvoinnin toimijoille. On hienoa voida olla mukana Kulttuurihyvinvointipoolissa yhdessä näiden haasteiden äärellä.

Lisätietoa:

Yhteyshenkilö: Kari Jagt, toiminnanjohtaja, kari.jagt@sairaalaklovnit.fi

Sairaalaklovnien kotisivu

Tilaa Sairaalaklovnien uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *