Värikkäitä paperista tehtyjä pieniä sateenvarojaj, jotka roikkuvat katosta. Kuva otettu alaviistosta.

Kulttuurihyvinvointi on MIELI ry:lle tärkeää

MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Järjestö edistää mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa sekä ehkäisee mielenterveyden ongelmia ja itsemurhia.

MIELI ry rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, toteuttaa monipuolista vapaaehtoistoimintaa, edistää yhdenvertaisuutta, vahvistaa välittämisen kulttuuria sekä tarjoaa tukea elämän kriiseissä kasvotusten, ryhmissä sekä puhelin- ja verkkoauttamisen keinoin.

Kulttuuritoiminta näkyy monipuolisesti MIELI ry:n toiminnassa

Tunnetuimpia MIELI ry:n kulttuuritoiminnan muotoja on Mental Health Art Week (MHAW) – Hyvää mieltä kulttuurista –tapahtumaviikko, joka on rantautunut Suomeen Skonlannista ja jota järjestetään tänä vuonna jo yhdeksättä kertaa. Toukokuun lopulle vuosittain ajoittuvilla tapahtumaviikoilla kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia on tuotu näkyväksi eri kohderyhmille kuten lapsille ja nuorille, ikääntyneille ja monikulttuurisille toimijoille.

Vuonna 2022 MHAW:ia toteutettiin yli sadan paikallisen yhteistyökumppanin, 160 vapaaehtoisen ja 23 jäsenyhdistyksen voimin. Kävijämäärät ylittivät MIELI 125v -juhlavuotena 5 500. Tänä vuonna MHAW teema on ”Tunne tunteesi” ja 25 MIELI jäsenyhdistys on tarjoamassa tapahtumia ympäri Suomen. Kutsumme jokaista kulttuuri- ja taidekentän toimijaa viestimään viikolla 21 kulttuuriosallistumisen voimaannuttavista vaikutuksista mielenterveyteen.

MIELI ry järjestää vuosittain Kulttuuri Mielessä -koulutuspäiviä. Koulutuspäivien tavoitteena on lisätä jäsenyhdistysten osaamista kulttuurin ja taiteen merkityksestä mielen hyvinvoinnin tukena ja vahvistaa näin jäsenyhdistysten kulttuuritoimintaa.  

MIELI ry:n tuottamissa varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja nuorisotyön mielenterveystaitojen vahvistamisen materiaaleissa hyödynnetään vahvasti taidelähtöisiä menetelmiä. Materiaaleissa on muun muassa kuvataiteeseen, liikuntaan ja liikkeeseen sekä musiikkiin ja draamaan liittyviä harjoituksia ja tehtäviä. Varhaiskasvatukseen suunnatussa Lapsen mieli –käsikirjassa on taidekuvia tehtävineen sekä lauluja ja niihin liittyviä leikkejä. Myös Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksissa kulttuuri on mukana yhtenä mielenterveyttä vahvistavana elementtinä.


Kulttuuria ja taidetta löydät muun muassa näistä MIELI ry:n tuottamista materiaaleista:

Taidelähtöistä ryhmätoimintaa

Taidelähtöisyys on osa MIELI ry:n toiminnallista ryhmätoimintaa.  MIELI – Ikä-Runopiiri ikääntyneille on ryhmätoiminnan malli, jossa edistetään ikääntyneiden mielenterveyttä kirjallisuuden, yhdessä lukemisen sekä tunteiden ja kokemusten jakamisen kautta. Runopiiriä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.

Seniorihyvinvointitreenit-ryhmätoiminnan mallissa on hyödynnetty laajasti taidelähtöisyyttä ja kulttuuria. Hyvinvointiryhmät ovat voimavarakeskeisiä toiminnallisia ryhmiä, joissa vieraillaan mm. museoissa, näyttelyissä ja konserteissa. Ryhmissä lauletaan, tehdään yhdessä taidetta, maalataan ja hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä usealla eri tavalla. Toivo-ryhmät puolestaan ovat monikulttuurisia ryhmiä, joissa sisältönä on muun muassa kehollisuustyöpajoja, maalaustyöpajoja, ryhmätaideteoksia, kollaasitaidetta, aarrekarttoja, virtuaalista taidetta, värileikittelyä, valokuvia, musiikkityöpajoja sekä vierailuja kulttuurin pariin.

Taide ja kulttuuri tukevat mielen hyvinvointia

Taiteen ja kulttuurin merkitys mielen hyvinvoinnin lähteenä on tutkitusti merkittävä. Mielenterveyden vahvistamisessa ja mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä taide ja kulttuuri tulisi olla jokaisen voimavaralähteenä. MIELI ry haluaa vahvistaa kulttuurin ja taiteen menetelmiä mielenterveyden vaalimisessa sekä vaikeiden tunteiden käsittelyssä elämän kriisitilanteissa.

Kulttuuritoiminta voi myös vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Koska kulttuurilla on tutkitusti oleellinen rooli mielen hyvinvoinnin vahvistajana, MIELI ry haluaa perustehtävänsä mukaisesti olla Kulttuurihyvinvointipoolissa vahvistaakseen osaamistaan kulttuurihyvinvoinnin saralla ja tuoden myös omaa osaamistaan Kulttuurihyvinvointipooliin.

Kulttuurihyvinvointi ja mielenterveys – tulevaisuuden voimakaksikko?

MIELI ry:n toiveena on, että taidelähtöisyydestä tulisi yhtä oleellisempi osa mielenterveyden edistämisessä, ongelmien ehkäisyssä ja kriisiauttamisessa. Tulevaisuudessa kulttuuritoiminnalla tulisi olla yhä tärkeämpi rooli MIELI ry:n jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnassa hyödynnettäväksi toivotaan lisää uusia malleja ja työvälineitä, jotta taidelähtöisyyttä osattaisiin monipuolisemmin hyödyntää.

Toiveena rahoittajien suuntaan on, että kulttuuriin liittyvät, mielenterveyttä tukevat hankkeet saisivat enemmän jalansijaa, sillä Kulttuuritoiminnan koordinaation vahvistamiseksi tarvitaan resursseja. Koulutuksen puolella kulttuuri- ja taidemenetelmien tulisi sisältyä laajasti sosiaali- ja terveysalojen opetussuunnitelmiin.


Yhteyshenkilö ja linkkejä MIELI ry:n verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan
:

järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi
MHAW -koordinaattori Melis Ari
(etunimi.sukunimi@mieli.fi)

MIELI ry Suomen Mielenterveys ry:n verkkosivut
MIELI ry Instagramissa
MIELI ry Twitterissä
MIELI ry Facebookissa
Mental Health Art Week Facebookissa

MIELI ry:n vihreä tekstilogo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *