Kuusi ihmistä kuvattuna suuren kaarevan renkaan tai putken sisällä liikkumassa. Ihmiset on kuvattu silhuettimaisesti tummina hahmoina. Taustalla näkyy rantaa, vettä ja kukkuloita.

Kulttuurihyvinvointi liittää yhteen eri ammattialojen osaajia

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulumme perustehtävä on edistää ja tukea pääkaupunkiseudun ja yhteiskuntamme kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ratkaisuilla. Kulttuurihyvinvointipoolissa olemme mukana asiantuntijajäsenenä tuomassa asiantuntemustamme poolin käyttöön.

Kulttuurihyvinvointi ja kulttuurihyvinvointialan kehittäminen näyttäytyy monin tavoin toiminnassamme. Luovuuden, kulttuurin ja hyvinvoinnin teema on kiinteä osa perustutkintojemme toteutuksia ja täydennys- sekä lisäkoulutuksiamme. Näiden lisäksi meillä on käynnistynyt englanninkielinen Master’s-tutkinto Creativity and Arts in the Fields of Social and Health Services, jonka johtoajatuksena on moniammatillisten kumppanuuksien synnyttämä aito dialogi taide-, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten kesken sekä kytkeytyminen työelämän tarvitsemien ratkaisujen kehittämiseen.

Kulttuurihyvinvointi näkyy myös innovaatiokeskittymiemme toiminnassa sekä oppimisympäristöissämme kulttuuri- sosiaali- ja terveysaloilla.  Olemme myös aktiivisesti rakentamassa pääkaupunkiseudulle kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskusta yhteistyössä korkeakoulujen, kuntien sekä laajemman ekosysteemin toimijoiden kanssa.

Luovuus osana strategista kehittämistyötä

Luovuus on laaja-alaisesti sisäänrakennettu Metropolian uuteen strategiaan 2030. Toiminnassamme huomioidaan systemaattisesti seuraavat päänäkökulmat: luovuus uusien ratkaisujen mahdollistajana ja luovuus hyvinvoinnin edistäjänä.  Tavoitteenamme on, että luovuus ja taide ovat tulevaisuudessa kiinteä osa eri alojen ammatillista osaamista ja käytänteitä. Haluamme olla mukana rakentamassa kulttuurihyvinvointialaa muun muassa kouluttamalla uusia osaajia alalle.

Haluamme olla mukana vahvistamassa tietoon ja sen systemaattiseen käyttöön liittyvää kulttuurihyvinvoinnin edistämistä Suomessa. Tässä haluamme korkeakouluna ja poolin asiantuntijajäsenenä tuoda asiantuntemustamme kulttuurihyvinvointipoolin käyttöön, jotta voimme rakentaa kulttuurihyvinvointialaa ja siihen liittyvää osaamista nykyistä systemaattisemmin. Metropolialla on tutkimustoiminnan ja kehittämishankkeiden kautta on paljon annettavaa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon, koulutuksen, ammattitaidon, yhteiskehittämisen, moniammatillisen dialogin sekä uudistuvan työelämän tarpeiden näkökulmissa.

Toivomme, että Suomessa rakennetaan kulttuurihyvinvointialaa hyödyntäen eri alojen tutkimustietoa sekä kulttuurin laajemmasta määritelmästä käsin kehittyviä työelämäkäytänteitä. Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen ei pitäisi olla vain tiettyjen ammattilaisten tai alojen asia, vaan se voisi parhaimmillaan liittää yhteen monenlaiset hyvinvoinnin lisäämisen parissa työskentelevät tahot ja ammattialat.

Lisätietoja:

Yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén

laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
p. +358504013469

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla (CRASH) Ylempi AMK-tutkinto kulttuurialan ammattilaisille

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla (CRASH) Ylempi AMK-tutkinto sotealan ammattilaisille

Kulttuurihyvinvointialan yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *