Kaikki keinot käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden vähentämisessä


Kulttuurihyvinvointipooli kokoontui 23.3.2022 jäsenkokoukseen pohtimaan poolin hallitusohjelmatavoitteita ja kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuuskuvia vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyen. Laaja kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu tutkimus- ja kokemustieto tukee kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä terveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä (WHO, 2019). Hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden vähentäminen on investointi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä resurssien riittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Kulttuurihyvinvointipooli toivoo, että puolueet huomioivat vuoden 2023 eduskuntavaalien hallitusohjelmatavoitteita valmistellessaan kulttuurihyvinvoinnin näkökulman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä seuraavasti:

  1. Kulttuuri tunnistetaan ja integroidaan systemaattisesti osaksi hyvinvointitaloutta ja hyvinvointi-investointeja.

  2. Kulttuurihyvinvointia tukevia toimenpiteitä vahvistetaan ja integroidaan eri ministeriöiden ja hallinnonalojen yhdessä tekemiin kehittämistoimenpiteisiin koko elämänkaaren (lapset, nuoret, perheet, työikäiset, ikääntyneet, erityistä tukea tarvitsevat henkilöt) aikana saavutettavasti.

  3. Kulttuurihyvinvointi vakiinnutetaan ja juurrutetaan osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä osaksi sote-alojen koulutusta, hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.

  4. Kulttuurihyvinvoinnin edistämisellä vahvistetaan kaikenikäisten ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja toimintakykyä sekä kavennetaan eriarvoisuutta.

    Tämä tapahtuu yhteistyössä valtion rahoituksella ja informaatio-ohjauksella sekä hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisrahoituksella.

    Myös yrityksille on luotava kannustimia hyvinvointitalousajattelun edistämiseen ja kulttuurin tukemiseen.

Lisätietoa:
Merja Mäkisalo-Ropponen, Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja
info@kulttuurihyvinvointipooli.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *