Koristeellinen kuvituskuva, jossa on erilaisia graafisia muotoja sekä hehkulamppuja.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet: valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet kokoontuivat poolin ensimmäiseen jäsenkokoukseen verkon välityksellä maaliskuussa 2021. Paikalla oli edustajia kaikkiaan 13 jäsenorganisaatiosta. Kulttuurihyvinvointipooliin kuuluu tällä hetkellä 17 varsinaista jäsentä ja kolme asiantuntijajäsentä.

”Voin ilokseni todeta, että kulttuurihyvinvoinnista puhutaan laajemmin kuin aiemmin. Muun muassa kuntavaalikentillä ja some-maailmassa asiasta keskustellaan aktiivisemmin kuin ennen”, totesi kokouksen avannut Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansaedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropponen muistutti kuitenkin sote-uudistuksen asettamista haasteista kuntien ja uusien hyvinvointialueiden yhteistyölle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän jakautuminen kuntien ja hyvinvointialueen vaatii alueilla selkeiden yhdyspintojen rakentamista ja vastuiden määrittelyä. Tällä yhdyspinnalla on kulttuurihyvinvointityöllä iso rooli.

Yhteiset kokoontumiset vahvistavat tutustumista ja ymmärrystä

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet ovat valtakunnallisia toimijoita ja yhteisöjä, jotka edistävät toiminnassaan kulttuurihyvinvoinnin toteutumista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jäsenkokouksissa päätettiin ottaa tavaksi kuulla ajankohtaisia esittelyitä kulttuurihyvinvoinnista osana jäsenorganisaatioiden toimintaa.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä monimuotoinen, rikas ja laaja, ja sitä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Suomen tanssiterapiayhdistyksen varapuheenjohtaja Sini-Maria Tuomivaara esitteli kokouksessa KELA-rahoitteista tutkimushanketta, jossa tutkittiin ryhmämuotoisen tanssiliiketerapian käyttöä masennuksen hoidossa. Tutkimuksessa oli mukana 11 paikkakuntaa ja 157 tutkittavaa Suomesta. Tutkimuksessa havaittiin laadullista muutosta kehonkuvassa sekä masennuksen lievittymisessä. Merkittävää oli myös, että masennuksen lievittymisen havaittiin jatkuneen vielä kolmen kuukauden päästä toiminnan päätyttyä.

Jäsenet toivovat aktiivista vaikuttamista ja yhdessä kehittämistä

Ennen kokousta poolin perustajajäsenistä muodostuva ohjausryhmä kysyi jäsenistön näkemyksiä liittyen Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaan ja sen kehittämiseen. Kysyimme muun muassa, millaista toimintaa jäsenet toivovat, ja mikä on ajankohtaista juuri nyt liittyen poolin tavoitteiden toteuttamiseen.

Poolin jäsenet toivovat tutustumista toistensa toimintaan ja kulttuurihyvinvoinnin erilaisiin muotoihin. Jäseniä kiinnostaa aktiivinen vaikuttamistyö, julkinen keskustelu kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksista sekä erilaisten osallistujien tarpeiden ja äänen kuuluville saaminen. Valtakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä taiteen saavutettavuuden edistäminen ovat jäsenistölle tärkeitä.

Lisäksi keskustelussa nousivat esiin taiteen vielä monelta osin hyödyntämättömät mahdollisuudet työhyvinvoinnin tukemisessa. Koronan vaikutus kulttuurin toimijakenttään ja taiteen ammattilaisten työn pysyvään muutokseen sekä etäosallistumiseen liittyvät saavutettavuuden haasteet puhuttivat jäseniä.

Keskustelu Kulttuurihyvinvointipoolin toiminnasta jatkuu jäsenkokouksessa 16.4.2021. Tulemme julkaisemaan kevään kuluessa myös poolin jäsenorganisaatioiden esittelyitä Kulttuurihyvinvointipoolin verkkosivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *