FinFami: Kulttuurilla on merkittävä vaikutus mielenterveysomaisten toipumiseen ja hyvinvointiin

FinFami ry tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Mielenterveysomaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka lähipiirissä on psyykkisiä sairauksia tai mielenterveyden ongelmia.

FinFami-järjestö muodostuu keskusliitosta ja 17 alueellisesta jäsenyhdistyksestä. FinFamista mielenterveysomaiset saavat tietoa ja neuvontaa sekä tukea omaan jaksamiseensa. Jäsenyhdistykset tarjoavat omaisille omaisneuvontaa, vertaistukea sekä taide- ja kulttuuriperustaisia ryhmiä ja kursseja. Keskusliitto tekee valtakunnallista edunvalvontaa.

Kulttuuri vahvistaa mielenterveysomaisten jaksamista ja hyvinvointia

Psyykkinen sairastuminen vaikuttaa aina monella tavalla sekä sairastuneen omaan että hänen omaistensa, perheensä ja lähipiirinsä elämään ja arkeen. Kuormittavan elämäntilanteen vuoksi mielenterveysomaisilla on muuhun väestöön verrattuna korkeampi riski sairastua masennukseen ja stressiperäisiin fyysisiin sairauksiin. 

Läheisen sairastuminen herättää monia tunteita. Taide tarjoaa turvallisen tilan ja mahdollisuuden tarkastella ja käsitellä omia tunteita ja kokemuksia, joita on vaikeaa käsitellä muilla keinoilla. Toisaalta se antaa tilaa omaisen omien haaveiden ja itselle tärkeiden asioiden tarkastelulle sekä uusien näkökulmien ja voimavarojen tunnistamiselle, mikä on mielenterveysomaisen toipumiselle tärkeää.  Taide ja kulttuuri tuovat myös kaivatun hengähdystauon huolten täyttämästä arjesta. 

Kulttuuri- ja taideperustainen toiminta on merkittävä osa mielenterveysomaisten hyvinvoinnin ja toipumisen tukemista. FinFamin toiminnassa mielenterveysomaiset pääsevät sekä taiteen tekijäksi että kokijaksi. Taidelähtöisestä toiminnastamme löytyy kaikille soveltuvia, hyvinvointia tukevia menetelmiä iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta. FinFamissa omaisten hyvinvointia ja toipumista edistetään esimerkiksi kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvien ja teatterin, kädentaitojen ja musiikinkeinoin muun muassa ryhmä- ja kurssitoiminnassa sekä kulttuuriretkillä. 

  • Omakuva N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmän mallissa monitaiteiset (kuvataide, tanssi, draama) harjoitteet mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoin, missä yhdistyy kehollisuus, läsnäolo ja monipuolinen itseilmaisu. Omakuva N.Y.T. on kehitetty FinFami Uusimaan yhdistyksessä monialaisen yhteistyön kautta. Malli perustuu mentalisaatioteoriaan sekä tutkimusnäyttöön taiteen hyvinvointia kohentavasta vaikutuksesta. 
  • FinFamin Mahdollisuuksia-verkkopalvelussa on kulttuurihyvinvoinnille oma osio. Osion tarkoituksena on auttaa mielenterveysomaisia löytämään tapoja hyödyntää taidetta ja kulttuuria siten, että se vahvistaa omaa hyvinvointia. Taiteesta ja kulttuurista voi nauttia monin tavoin sekä taiteen kuluttajana että sen tekijänä, yksin tai yhdessä muiden kanssa. 
  • FinFamin Agora-projekti (2017-2021) vahvisti ja edisti pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia, itseilmaisukykyä ja osallisuutta taidelähtöisten menetelmien kautta. Projektissa tehtiin yhteisöteatteriesitys Otherness – Matka toiseen, joka toteutettiin yhteistyönä teatterin ammattilaisten ja maahanmuuttajataustaisten osallistujien kanssa. 
  • FinFamin Kysy, älä oleta -oppaaseen on koottu ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja taidelähtöisiä menetelmiä. Opas tarjoaa myös eväitä kulttuurisesti moninaisen asiakaskunnan kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä.  

FinFami järjestää kulttuurihyvinvointia vahvistavaa toimintaa mielenterveysomaisille myös yhteistyössä eri sektoreilta tulevien tahojen kanssa. Yhteistyön avulla hyödynnetään taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamista ja tuodaan se osaksi mielenterveysomaistyötä. Tarkempaa tietoa toiminnasta löytyy jäsenyhdistysten sivuilta.

Kulttuurihyvinvoinnin saavutettavuutta tulee vahvistaa

Taide- ja kulttuuriperustainen toiminta on merkityksellistä mielenterveysomaisten toipumiselle. FinFami haluaa osana Kulttuurihyvinvointipoolia edistää kulttuurihyvinvoinnin saavutettavuutta. Tavoitteenamme on tehdä näkyväksi kulttuurin hyvinvointivaikutukset, jotta taide- ja kulttuuriperustainen toiminta saadaan osaksi sote-palvelujärjestelmää ja kuntien hyte-työtä. Näin myös mielenterveysomaiset pääsevät kulttuurin hyvinvointivaikutusten piiriin kuormittavassa elämäntilanteessaan.


Linkkejä FinFamin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan

FinFamin verkkosivut

FinFami Twitterissä

FinFami Instagramissa

FinFami Facebookissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *