Neljä miestä pelaa ulkona pöydällä jotakin peliä.

Kulttuurihyvinvointi on huomioitu hyvin laatusuosituksessa aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi

Kulttuurihyvinvointipooli on antanut 17.11.2023 sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa Laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Laatusuosituksessa todetaan, että ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn tukemisessa korostuvat mielen- ja kulttuurihyvinvointi, liikunta sekä kuntoutus.

Olemme erittäin iloisia siitä, että kulttuurihyvinvointi on huomioitu laatusuosituksessa omana alalukunaan osana toimintakykyisenä ikääntymisen kokonaisuutta, toteaa kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Marko Kilpi. 

Kulttuurihyvinvointipooli kiittää laatusuositustyötä kestävän kehityksen huomioimista, jossa kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu keskeisesti ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutuminen siten, että heillä on mahdollisuudet oppia, osallistua kulttuuriin ja ilmaista itseään kaikissa elämän tilanteissa.

Verrattuna edelliseen laatusuositukseen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulma on kokonaisuudessaan huomioitu erittäin hyvin. Edellisessä laatusuosituksessa kulttuuri nähtiin ensisijaisesti ikäihmisen kulutustottumuksena, joka valitettavasti voi päättyä, kun toimintakyky heikkenee. Nyt kulttuurihyvinvoinnin näkökulma on syventynyt ja täsmentynyt, Marko Kilpi huomauttaa.

Kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksia voidaan hyödyntää vieläkin enemmän

– Olemme lukeneet laatusuosituksen huolellisesti läpi, sillä kulttuurihyvinvoinnilla on annettavaa useaan suosituksen sisältökokonaisuuteen, toteaa Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri Anna-Mari Rosenlöf.

Kulttuurihyvinvointipooli haluaakin nostaa laatusuositukseen muun muassa kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisten hyödyntämisen osana hoivapalveluiden henkilöstöä. Hyvinä käytäntöinä ehdotetaan muun muassa Kulttuuriohjaajan työnkuvaa, Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkostoa, Seniorikorttia- tai ranneketta kulttuuriin ja liikuntaan osallistumiseen, Kulttuuriluotsitoimintaa sekä Lämpiö-digipalvelua, joka tuo kulttuurin kotisohvalle ja ikääntyneiden yhteisöihin verkon välityksellä.

Lisäksi Kulttuurihyvinvointipooli muistuttaa, että kulttuuripalveluiden järjestäjien ja tuottajien tulee huomioida ikäystävällisyys kulttuuripalveluissa, ja tämän kehittämiseksi sekä toteuttamiseksi tulee kohdistaa riittävät resurssit. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyö tuplaa hyvinvointihyödyt: kulttuuriin osallistuminen lisää usein myös fyysistä aktiivisuutta ja toisaalta kulttuuriharrastaminen edellyttää riittävää arkiliikuntakykyä.

Ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttöä voivatkin estää mm. puutteellinen viestintä ja palveluohjaus, seuran puute, taloudellinen tilanne, kulkemismahdollisuuksien puute sekä aistien toiminnassa tapahtuvat muutokset (esim. näkö- ja kuulorajoitteet). Lisäksi on tärkeä muistaa, että ikäihmisten käytössä olevat palvelut huomioivat ikääntyneiden moninaisuuden ja vähemmistöryhmät yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

RAI-arviointivälineistön tieto auttaa myös taide- ja kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

Ikääntyneen kulttuuriseen toimintaan liittyvät toiveet, hänen kulttuurinen taustansa ja mieltymyksensä osallistua erilaiseen toimintaan, sekä toiminnan aikana ja sen jälkeen tehdyt havainnot tulisi huomioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sekä päivittäisen hoitotyön kirjaamisessa. Tämä koskee sekä kotihoitoa, yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista hoivaa.

RAI-järjestelmän tietoja tulee hyödyntää ikääntyneille kohdennetun taide- ja kulttuuritoiminnan suunnittelun tukena. Pitkäaikaisen hoivan osalta RAI-LTC- ja RAI-LTCF -välineistä on saatavilla kansallisen kulttuurisen vanhus- ja seniorityön AILI-verkoston 13 kunnan ja hyvinvointialueen sekä THL:n kehittämä kulttuurinen henkilöprofiili, jonka hyödyntämistä tulisi jalkauttaa laajemmin hyvinvointialueiden käyttöön.

Kulttuurihyvinvointipoolin koko lausunto PDF-dokumenttina:

Lisätietoja: Marko Kilpi, Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja
marko.kilpi@eduskunta.fi

Anna-Mari Rosenlöf, Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri, erityisasiantuntija, Taikusydän-yhteyspiste, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Kuva avoimesta kokouksesta, jossa on käynnissä paneelikeskustelu

Kulttuurihyvinvointi hallitusohjelmassa ja nuorten hyvinvoinnin tukena puhututti poolin avoimessa kokouksessa

Eduskunnan Kansalaisinfossa Kulttuurihyvinvointipoolin avoimessa kokouksessa käytiin 28. marraskuuta vilkasta keskustelua kulttuurihyvinvoinnista hallitusohjelmassa sekä nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

SuomiAreena: Järkihän tässä suorittamisessa menee! Livenä Porissa ja MTV-Katsomossa 28.6.

Yhteiskuntamme haluaa nuoret nopeasti opiskelemaan ja työelämään kantamaan vastuunsa huoltosuhteesta. Uupuminen uhkaa johtaa nuoret kuitenkin osaksi heikkenevän huoltosuhteen aiheuttamaa taakkaa. Vastalääkkeeksi suorittamiselle ja yhteiskunnan asettamille paineille tarjoamme taidetta ja kulttuuria. Voisiko taiteesta löytyä nuorten mielenterveydelle akuutisti tarvittavaa kasvurauhaa ja suoritusvapaata tilaa? Kulttuurihyvinvointipoolin järjestämässä Järkihän tässä suorittamisessa menee! -keskustelutilaisuudessa ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin etsitään taiteesta ja kulttuurista. […]

Kuvituskuvassa eri taustaiset ihmishahmot soittavat, maalavat ja tanssivat kaupunkisiluetin edessä

Selvitys: Koettu hyvinvointi kulttuurihyvinvoinnin arvioinnin keskiöön

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointitutkimus on sekä kansallisesti, että kansainvälisesti tarkasteltuna vielä vähäistä ja pistemäistä. Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin selvityshankkeen tuloksista, jossa tarkasteltiin kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuustutkimuksen ja taloudellisen arvioinnin tilannetta sekä Suomessa että muualla. Selvitys osoitti, että taloudellisen arviointitoiminnan vahvistamiseksi tarvitaan lisää konkreettisia tekoja. Halutessaan Suomi voisi olla asiassa kansainvälisestikin edelläkävijä. Kulttuurihyvinvointitoiminnalla […]

Järkihän tässä suorittamisessa menee! – taide nuorten kasvurauhan tukena 

Kulttuurihyvinvointipooli järjestää vuoden 2023 SuomiAreenassa keskustelutilaisuuden, jossa ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin etsitään taiteesta ja kulttuurista.  Yhteiskuntamme haluaa nuoret nopeasti opiskelemaan ja työelämään kantamaan vastuunsa huoltosuhteesta. Entä jos suorittaminen ja paine johtavatkin nuoret osaksi heikkenevän huoltosuhteen aiheuttamaa taakkaa? Suorittavatko nuoremme itsensä sairaiksi?  Tiedämme, että kolmannes yläkoululaisista ja toisen asteen tytöistä on koulu-uupunut ja korkeakouluopiskelijoista yli 40 prosenttia […]

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -seminaari Musiikkitalolla 18.4.

Tervetuloa kuulemaan ArtWell-selvityshankkeen tuloksista Musiikkitalolla tiistaina 18.4. klo 9.30-14.45 järjestettävään avoimeen päätösseminaariin. Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.4. mennessä Taide ja kulttuuri vaikuttavat tutkitusti yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin. Parin viime vuosikymmenen aikana kertynyt tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisännyt myös poliittisten päättäjien kiinnostusta kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuurihyvinvointitoiminnan monialainen luonne sekä […]