Kuusi ihmistä kuvattuna suuren kaarevan renkaan tai putken sisällä liikkumassa. Ihmiset on kuvattu silhuettimaisesti tummina hahmoina. Taustalla näkyy rantaa, vettä ja kukkuloita.

Kulttuurihyvinvointi liittää yhteen eri ammattialojen osaajia

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulumme perustehtävä on edistää ja tukea pääkaupunkiseudun ja yhteiskuntamme kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ratkaisuilla. Kulttuurihyvinvointipoolissa olemme mukana asiantuntijajäsenenä tuomassa asiantuntemustamme poolin käyttöön.

Kulttuurihyvinvointi ja kulttuurihyvinvointialan kehittäminen näyttäytyy monin tavoin toiminnassamme. Luovuuden, kulttuurin ja hyvinvoinnin teema on kiinteä osa perustutkintojemme toteutuksia ja täydennys- sekä lisäkoulutuksiamme. Näiden lisäksi meillä on käynnistynyt englanninkielinen Master’s-tutkinto Creativity and Arts in the Fields of Social and Health Services, jonka johtoajatuksena on moniammatillisten kumppanuuksien synnyttämä aito dialogi taide-, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten kesken sekä kytkeytyminen työelämän tarvitsemien ratkaisujen kehittämiseen.

Kulttuurihyvinvointi näkyy myös innovaatiokeskittymiemme toiminnassa sekä oppimisympäristöissämme kulttuuri- sosiaali- ja terveysaloilla.  Olemme myös aktiivisesti rakentamassa pääkaupunkiseudulle kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskusta yhteistyössä korkeakoulujen, kuntien sekä laajemman ekosysteemin toimijoiden kanssa.

Luovuus osana strategista kehittämistyötä

Luovuus on laaja-alaisesti sisäänrakennettu Metropolian uuteen strategiaan 2030. Toiminnassamme huomioidaan systemaattisesti seuraavat päänäkökulmat: luovuus uusien ratkaisujen mahdollistajana ja luovuus hyvinvoinnin edistäjänä.  Tavoitteenamme on, että luovuus ja taide ovat tulevaisuudessa kiinteä osa eri alojen ammatillista osaamista ja käytänteitä. Haluamme olla mukana rakentamassa kulttuurihyvinvointialaa muun muassa kouluttamalla uusia osaajia alalle.

Haluamme olla mukana vahvistamassa tietoon ja sen systemaattiseen käyttöön liittyvää kulttuurihyvinvoinnin edistämistä Suomessa. Tässä haluamme korkeakouluna ja poolin asiantuntijajäsenenä tuoda asiantuntemustamme kulttuurihyvinvointipoolin käyttöön, jotta voimme rakentaa kulttuurihyvinvointialaa ja siihen liittyvää osaamista nykyistä systemaattisemmin. Metropolialla on tutkimustoiminnan ja kehittämishankkeiden kautta on paljon annettavaa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon, koulutuksen, ammattitaidon, yhteiskehittämisen, moniammatillisen dialogin sekä uudistuvan työelämän tarpeiden näkökulmissa.

Toivomme, että Suomessa rakennetaan kulttuurihyvinvointialaa hyödyntäen eri alojen tutkimustietoa sekä kulttuurin laajemmasta määritelmästä käsin kehittyviä työelämäkäytänteitä. Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen ei pitäisi olla vain tiettyjen ammattilaisten tai alojen asia, vaan se voisi parhaimmillaan liittää yhteen monenlaiset hyvinvoinnin lisäämisen parissa työskentelevät tahot ja ammattialat.

Lisätietoja:

Yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén

laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
p. +358504013469

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla (CRASH) Ylempi AMK-tutkinto kulttuurialan ammattilaisille

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla (CRASH) Ylempi AMK-tutkinto sotealan ammattilaisille

Kulttuurihyvinvointialan yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Kukunori logo

Kukunori luo uutta hyvinvoinnin kulttuuria

Kukunori on järjestö ja kehittäjäorganisaatio, jonka tarkoituksena on rohkaista ja innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja tulemaan mukaan kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Haaveilemme maailmasta, jossa kaikki voivat hyvin ja jokainen näkyy ja kuuluu – itselleen ominaisella tavallaan. Uskomme, että hyvinvoinnin edellytys on hyvä mielenterveys. Toimintakulttuurimme ja näkymättömät rakenteet vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin ja niistä täytyy puhua […]

Kuva kokouksesta. Kuvassa seisovat henkilöt vasemmalta: Sinikka Kaakkuriniemi, Janne Jalava, Eveliina Lafghani, Kirsi Reinola, Merja Mäkisalo-Ropponen, Mira Haataja ja Anna-Mari Rosenlöf Taiteen Sulattamon tiloissa.

Miltä voisi näyttää kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus vuonna 2035?

Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä kokoontui 19.8.2021 Taiteen Sulattamolla tulevaisuustyöskentelyn merkeissä. Kyseessä oli samalla ensimmäinen ohjausryhmän live-kokoontuminen poolin toiminnan aikana. Päivän aikana työstettiin kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuusskenaarioita ja luotiin kolme tulevaisuuskuvaa: dystopia (kauhukuva), utopia (ihannetila) ja BAU (business as usual) -malli, jonka voisi kääntää vapaasti ”jatketaan samaan malliin”. Skenaarioissa tarkasteltiin kulttuurihyvinvoinnin mahdollisia tulevaisuuksia aina vuoteen 2035 saakka. Työskentelyä luotsasi organisaatiosuunnittelija […]

Kuva MTV3-studioilta, vasemmassa reunassa Anna-Mari Rosenlöf, Eveliina Lafghani, Raisa Omaheimo, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Juha Hurme.

Kulttuuri ja taide mielen hyvinvoinnin edistäjinä -paneelikeskustelu Suomi Areenassa 12.7.2021

Taide tuottaa mielenterveyttä, hyvinvointia! Tutkimustieto kertoo, että taide ja kulttuuri tukevat merkittävästi yksilöllistä ja yhteisöllistä mielenterveyttä ja hyvinvointia. Erityisen tärkeää tämä on yksilöille, jotka tarvitsevat tukea elämässä, esimerkiksi mielenterveyden haasteisiin. Kolmas sektori on tärkeä linkki sairaanhoidon ja erikoisairaanhoidon työn jatkajana erityisesti sosiaalisen kuntoutumisen myöhäisvaiheen osana. Taiteen ja kulttuurin keinot ovat hyviä ja tuloksellisia tapoja sitouttaa […]

Liikkuvia ja lattialla makaavia ihmisiä valkoisessa tilassa.

Luovuuden ja kehollisen ilmaisun keinoin voidaan tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yllä

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on vuodesta 2000 toiminut tanssi-liiketerapeuttien ammatillisena verkostona ja pyrkinyt tukemaan koulutuksen kehittämistä, luomaan tanssi-liiketerapialle toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa ja vahvistamaan tanssi-liiketerapian ammatillista asemaa. Suomen Tanssiterapiayhdistys ry järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa (mm. kerran vuodessa ilmestyvä Effortti-lehti). Yhdistys edistää tanssi-liiketerapian tieteellistä tutkimusta ja tiedottaa tutkimustuloksista sekä ammattikuntaan kuuluville, muille ammattilaisille että […]

Kuvassa näkyy taustalla pöytä, jolla on maalauksia ja piirustuksia. Kuva on himmeä ja utuinen. Lisäksi kuvassa näkyy kaksi liikkuvaa hamhmoa. Toisella on naamari kasvoillaan. Kuvan keskellä on teksti Taiteen Sulattamo ry.

Kulttuurihyvinvointi on Taiteen Sulattamon toiminnan ydin

Taiteen Sulattamo on mielenterveysjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä taiteellisten, kulttuuristen ja luovien toimintatapojen avulla. Sulattamo on olemassa tarjotakseen mielenterveystoipujille sekä muille erityisryhmille positiivisia rooleja yhteiskunnassa taidetoiminnan ja osallisuuden kautta.